Oradea Heritage

 • Oradea Heritage
  Donate 10 USD
  Descriere
  Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor este legal constituită în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, modificată prin O.G. nr. 37/2003 şi este persoană juridică română, organizaţie neguvernamentală, cu scop nonprofit şi nepatrimonial şi fără caracter politic, având ca fondatori Consiliul Local Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor.
  Obiectivele principale ale Fundaţiei sunt legate atât de elaborarea şi punerea în practică a programelor speciale de prevenire a degradării monumentelor din municipiu şi judeţul Bihor, cât şi de derularea activităţii de execuţie a unor lucrări de protejare, conservare, restaurare, respectiv de promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie şi a ansamblurilor istorice.
  Scopul Fundaţiei:
  • asigură protecţia monumentelor istorice, a zonelor de protecţie ale acestora si a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), aflate în domeniul public si privat al unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Bihor;
  • colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care monumentele istorice zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ teritoriale;
  • elaborează şi asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora din judeţul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;
  • iniţiază, realizează şi derulează activităţi de execuţie a unor lucrări de reconstrucţie, conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora precum şi a zonelor protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;
  • realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora, precum şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;
  • participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, a zonelor de protecţie a acestora şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc);
  • sesizează organele competente pentru aplicarea şi luarea de măsuri privind protejarea monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora;
  • organizează orice alte acţiuni compatibile cu obiectul de activitate.  Din aceeasi categorie
  Mesaje  Pentru a vedea mesajele trebuie sa va
  Autentificati
  contact@oradeaheritage.ro
  Verified by VISA MasterCard SecureCode
  powered by